Informacje i zasady – mobilny PSZOK

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las”, podmiot odbierający odpady komunalne (z nieruchomości zamieszkałych) zobowiązany jest do zorganizowania mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dawniej tzw. „ODPADRYNDA”). W związku z powyższym przedstawiamy informacje dotyczące zasad odbioru odpadów w mobilnym PSZOK.

Kiedy i w jakim miejscu pojawi się mobilny PSZOK?

Pobierz harmonogram

Tabela na drugiej stronie, z czerwonym nagłówkiem.

Jakie odpady można dostarczyć do mobilnego PSZOK?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

zobacz więcej

 • tylko małe AGD i RTV(odkurzacz, czajnik, toster, lokówka, radio itp. ) *Duże AGD jak np. lodówki, pralki, zamrażalki, zmywarki, kuchenki itp. których NIE MOŻNA dostarczyć do mobilnego PSZOK należy dostarczyć do stacjonarnego PSZOK ZGK w Chludowie przy ul. Golęczewskiej, gdzie zostaną odebrane nieodpłatnie!
 • monitory i TV
 • sprzęt IT (komputery, drukarki, małe ksera, skanery, telefony itp.)
 • małe elektronarzędzia (wiertarki, piły, szlifierki)
 • świetlówki

Akumulatory i baterie

Przeterminowane leki

Chemikalia

zobacz więcej

 • farby i opakowania po farbach
 • rozpuszczalniki
 • środki ochrony roślin
 • detergenty

Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych

zobacz więcej

 • zużyty olej silnikowy i przekładniowy
 • filtry olejowe
 • opakowania po olejach

O czym należy pamiętać?

1. Przyjmowane są TYLKO wyżej wymienione odpady

2. Uwaga! Odpady należy samodzielnie umieścić w pojemnikach znajdujących się na pojeździe ZGK  Mobilnego PSZOK – zabronione jest pozostawianie odpadów w miejscu zbiórki przed przyjazdem pojazdu oraz po jego odjeździe (stanowiłoby to naruszenie przepisów jako zaśmiecanie terenów publicznych).

3. Aby zapewnić sprawny odbiór i przejazd do kolejnych miejsc zbiórki należy przekazać odpady w godzinach określonych w harmonogramie.

4. W związku z trwającą epidemią COVID-19 zwracamy uwagę, na zachowanie obowiązujących nakazów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów (maseczki) oraz zaleceń pracowników ZGK w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz obsługi Mobilnego PSZOK.

PSZOK w Chludowie

Chcesz sam dostarczyć do nas odpady?
Zobacz gdzie mieści się stacjonarny
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
i w jakich godzinach przyjmujemy odpady.

Zobacz więcej
Dbamy o gminę Suchy Las

dbamy o gminę

Dbamy o środowisko w Suchym Lesie

dbamy o środowisko

Mobilny PSZOK Suchy Las

mobilny PSZOK

Kontenery na odpady w Suchym Lesie

kontenery na odpady