Zasady odbioru odpadów BIO / zielonych

Pojemniki należy udostępnić
od godziny 7.00.
Odpady BIO / zielone gromadzimy tylko i wyłącznie w pojemnikach koloru brązowego dostarczanych przez ZGK Suchy Las Sp. z o.o.

  Zgodnie z §11 ust.1 Regulaminu utrzym. czystości
i porządku na terenie Gminy Suchy Las,
pojemniki i worki należy wystawić przed posesję
najwcześniej w dniu poprzedzającym odbiór,
najpóźniej do godziny. 7:00 w dniu odbioru.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. Regulaminem
określającym zasady funkcjonowania gminnego systemu gosp. odpadami:
https://zgksuchylas.eu/wp-content/uploads/akt2.pdf

 

Odpady należy umieszczać w pojemniku
bez dodatkowych opakowań typu:
– worki foliowe, worki „BIO”, doniczki, wiaderka itp.,

Pojemnik nie zostanie opróżniony, jeżeli:

  • umieszczone w nim zostaną worki foliowe i inne zanieczyszczenia
  • w przypadku umieszczenia nierozdrobnionych gałęzi, korzeni i całych drzewek itp.

Jeżeli nie wystawiono pojemników w odpowiednim czasie a pracownicy znajdują się na wysokości kolejnych posesji lub zakończyli odbiór odpadów na danej ulicy, nie ma możliwości by bezpłatnie skierowano ponownie auto na daną nieruchomość! Wykonane trasy przejazdu, stwierdzane są na podstawie systemu nawigacji satelitarnej GPS oraz systemu wideorejestracji.

W przypadku konieczności zrealizowania dodatkowego (indywidualnego) zlecenia odbioru odpadów BIO / zielonych prosimy przejść tutaj.

Co umieszczamy w pojemnikach na
odpady BIO / zielone?

Do odpadów BIO zaliczamy: odpady zielone (trawę, liście, kwiaty, chwasty, rozdrobnione gałęzie), owoce i warzywa oraz ich obierki, fusy po kawie i herbacie,
przeterminowana żywność (i resztki żywności) bez mięsa i kości (mięso i kości należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane).

Chcesz sprawdzić kiedy odbieramy odpady?

Zapoznaj się z harmonogramem wywozu odpadów.

Zobacz harmonogram

Dodatkowy pojemnik na odpady BIO / zielone
dla nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe)

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. informuje o możliwości wyposażenia nieruchomości
w dodatkowy (płatny) pojemnik do odpadów BIO / zielonych na podstawie zawartej umowy z ZGK.