Zasady odbioru odpadów BIO / zielonych

Pojemniki należy udostępnić
od godziny 7.00.
Odpady BIO / zielone gromadzimy tylko i wyłącznie w pojemnikach koloru brązowego dostarczanych przez ZGK Suchy Las Sp. z o.o.

  Zgodnie z §11 ust.1 Regulaminu utrzym. czystości
i porządku na terenie Gminy Suchy Las,
pojemniki i worki należy wystawić przed posesję
najwcześniej w dniu poprzedzającym odbiór,
najpóźniej do godziny. 7:00 w dniu odbioru.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. Regulaminem
określającym zasady funkcjonowania gminnego systemu gosp. odpadami:
https://bip.suchylas.pl/uchwala/812/XXIII-259-20/

Odpady należy umieszczać w pojemniku
bez dodatkowych opakowań typu:
– worki foliowe, worki „BIO”, doniczki, wiaderka itp.,

Pojemnik nie zostanie opróżniony, jeżeli:

  • umieszczone w nim zostaną worki foliowe i inne zanieczyszczenia
  • w przypadku umieszczenia nierozdrobnionych gałęzi, korzeni i całych drzewek itp.

Jeżeli nie wystawiono pojemników w odpowiednim czasie a pracownicy znajdują się na wysokości kolejnych posesji lub zakończyli odbiór odpadów na danej ulicy, nie ma możliwości by bezpłatnie skierowano ponownie auto na daną nieruchomość! Wykonane trasy przejazdu, stwierdzane są na podstawie systemu nawigacji satelitarnej GPS oraz systemu wideorejestracji.

W przypadku konieczności zrealizowania dodatkowego (indywidualnego) zlecenia odbioru odpadów BIO / zielonych prosimy przejść tutaj.

Co umieszczamy w pojemnikach na
odpady BIO / zielone?

Do odpadów BIO zaliczamy: odpady zielone (trawę, liście, kwiaty, chwasty, rozdrobnione gałęzie), owoce i warzywa oraz ich obierki, fusy po kawie i herbacie,
przeterminowana żywność (i resztki żywności) bez mięsa i kości (mięso i kości należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane).

Chcesz sprawdzić kiedy odbieramy odpady?

Zapoznaj się z harmonogramem wywozu odpadów.

Zobacz harmonogram

Dodatkowy pojemnik na odpady BIO / zielone
dla nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe)

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o. informuje o możliwości wyposażenia nieruchomości
w dodatkowy (płatny) pojemnik do odpadów BIO / zielonych na podstawie zawartej umowy z ZGK.

Opcja 1

  • pojemnik podstawiany na cały sezon (tj. od IV.2020 do XI.2020),
  • opłata: 25,00zł brutto za jednorazowe opróżnienie
  • pojemnik będzie opróżniany każdego dnia odbioru zgodnie z harmonogramem

Opcja 2

  • umowa na min. 2 m-ce (max. do XI.2020),
  • opłata abonamentowa 10,00zł brutto/m-c
  • opłata: 25,00zł brutto za jednorazowe opróżnienie
  • pojemnik będzie opróżniany na podstawie przesłanego zgłoszenia odbioru
  • odbiory w wybranych przez klienta terminach – zgodnych z harmonogramem

* Przykład realizacji:

Klient z Suchego Lasu, ul. Bajkowa.

Umowa podpisana 01.04.2017r. Zgodnie z harmonogramem pierwszy odbiór odpadów na tej ulicy przypada na dzień 18.04. Klient przesłał w dniu 17.04 zgłoszenie odbioru odpadów na dzień 18.04. Na koniec m-ca zostaje naliczona opłata: 10,00zł (abonament) + 25,00zł (opróżnienie) razem 35,00zł.

W maju, wcześniej zgłoszony został odbiór przypadający na dzień 2.05 oraz 29.05. Na koniec m-ca zostaje naliczona opłata: 10,00zł (abonament) + 2 x 25,00zł (opróżnienie) razem 60,00zł.

W przypadku braku zgłoszenia w danym miesiącu naliczony zostanie tylko abonament w kwocie10,00zł brutto.