Zasady odbioru zmieszanych odpadów komunalnych

Pojemniki należy udostępnić
od godziny 7.00

Jeśli nieruchomość posiada „pomieszczenie” na kubeł
to w dniu odbioru musi być otwarte!
*pracownicy sami wystawią pojemnik, w innych przypadkach należy pojemnik udostępnić

Pojemnik musi być w miejscu łatwo dostępnym
(furtka nie może być zakluczona, ani zastawiona, np. zaparkowanym samochodem)

Co umieszczamy w pojemnikach na
odpady zmieszane?

Pozostałe odpady, które NIE znajdują się na liście odpadów zbieranych selektywnie trafiają do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane) z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, pobudowlanych i problemowych.

Chcesz sprawdzić kiedy odbieramy odpady?

Zapoznaj się z harmonogramem wywozu odpadów.

Zobacz harmonogram