Regulamin Łowiska

Zarządcą  Łowiska Zalew Dolny w Biedrusku , jest Zakład Gospodarki Komunalnej  Suchy Las Spółka  z o.o. (KRS: 0000114302) ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las. Łowisko oferuje usługi z zakresu amatorskiego połowu ryb, wypoczynku oraz edukacji przyrodniczo-sportowej. Na łowisku ma zastosowanie Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW Okręg Poznań. Łowisko ma służyć w szczególności Mieszkańcom Gminy Suchy Las z ograniczoną ilością stanowisk. Integralną Regulaminu  częścią jest mapa Łowiska oraz  cennik opłat.

§1
Zezwolenie na wędkowanie

 1. W celu uzyskania pozwolenia na wędkowanie na Łowisku należy  zapoznać się  z niniejszym regulaminem zamieszczonym na Tablicy Informacyjnej  oraz uiścić opłatę za zezwolenie zgodnie z cennikiem w Kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej lub na konto: 80 9043 1054 2054 0038 2308 0001 .
 2. Cennik opłat za korzystanie z Łowiska znajduje się u Zarządcy Łowiska oraz na stronie internetowej: https://zgksuchylas.eu/.
 3. Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów (samochodów, motocykli) na teren przyległy do Łowiska.
 4. O każdych niepokojących lub podejrzanych zdarzeniach na terenie Łowiska, należy bezzwłocznie poinformować organ kontroli upoważniony przez Zarządcę  Łowiska (Policja , Straż Gminna)
 5. Łowisko jest otwarte na przyjazd ze swoimi zwierzętami domowymi, lecz należy pilnować, aby były one pod ciągłą kontrolą właściciela, a także by bezwzględnie posprzątać po nim.

§2
Wędkowanie

 1. Do korzystania z Łowiska (wędkowania)  wymagana  jest Karta Wędkarska wydana przez Starostę lub Wojewodę  oraz ZEZWOLENIE wydane przez ZGK .
 2. Dzieci do lat 14-tu mogą wędkować pod opieką osoby dorosłej uprawnionej do korzystania z Łowiska, w ramach jego stanowiska i limitu. Od lat 14-tu obowiązuje Karta Wędkarska i Zezwolenie .
 3. Łowisko czynne jest przez całą dobę, przez cały rok.
 4. Zabrania się wędkowania ze środków pływających.
 5. Na terenie łowiska obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania ognisk oraz grilla.
 6. Na terenie łowiska obowiązują zakazy: kąpieli, niszczenia przyrody (łamanie gałęzi na podpórki pod wędki).
 7. Obowiązuje zakaz sprawiania (skrobania, patroszenia) ryb na terenie łowiska.
 8. Zarządca ma prawo wyłączenia Łowiska z użytkowania, na czas organizacji zawodów wędkarskich przez Koła Wędkarskie. Informacja o wyłączeniu Łowiska pojawi się na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Suchy Las sp. z o.o. z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.