Zachęcamy Państwa do składania zamówień na podstawienie kontenera 7m3 korzystając z poniższego formularza.

Na jakie odpady ma być podstawiony kontener?

*Uwaga! W zamawianym kontenerze na jeden z pw. typów odpadów nie mogą znajdować się odpady niebezpieczne (jak np. opakowania ciśnieniowe, opakowania po farbach, opakowania po chemikaliach, odpady medyczne, akumulatory itd.). Jeśli nie wiesz jak zaklasyfikować odpady – zadzwoń! 61 8 125 160 wew. 1
Wybierz wstępną datę podstawienia
Zlecający
Miejscowość podstawienia
Ulica podstawienia i nr posesji
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
PESEL (nie dotyczy firm)
Nazwa firmy
NIP
Ulica siedziby i nr posesji
Miejscowość
Kod pocztowy
Komentarz

Oświadczenie

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las. Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: daneosobowe@zgksuchylas.eu lub listownie pod podanym powyżej adresem. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi przesłanego zapytania i będą przetwarzane tylko w czasie niezbędnym do realizacji tego celu. Informujemy o prawie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.