Harmonogram sprawdź datę odbioru odpadów!

 

Jak należy postępować z odpadami?

 

PSZOK jakie odpady mogę dostarczyć do punktu w Chludowie?

 

Aktualności ogłoszenia i komunikaty

1
1
Dbamy o gminę Suchy Las

dbamy o gminę

Dbamy o środowisko w Suchym Lesie

dbamy o środowisko

Mobilny PSZOK Suchy Las

mobilny PSZOK

Kontenery na odpady w Suchym Lesie

kontenery na odpady

 Koronawirus

UWAGA

– otwarta KASA ZGK z ograniczeniami

INFORMACJA:

od dnia 04.05.2020

– KASA przy ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie BĘDZIE OTWARTA w godzinach 10.00 -14.00 (pn.-pt.),

będziemy wdzięczni za płatność za pomocą kart płatniczych,

– indywidualne – zlecone (PŁATNE) odbiory odpadów wielkogabarytowych będą realizowane z zastrzeżeniem:

– zlecenia odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości, na których odbywa się kwarantanna, ZGK Suchy Las będzie realizował
po zakończonej kwarantannie, dlatego zwracamy się z prośbą o przesyłanie zleceń po zakończonym okresie kwarantanny.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za odpowiedzialną postawę i wyrażone wielokrotnie już zrozumienie sytuacji z Państwa strony.


UWAGA !

W obliczu stanu pandemii Koronawirusa COVID-19, zgodnie z dotychczasowymi zasadami segregacji obowiązującymi na terenie Gminy Suchy Las, stanowczo przypominamy,

że do worków/pojemników na selektywną zbiórkę NIE WOLNO wrzucać :

papierowych ręczników/chusteczek, chusteczek higienicznych itp.

Powyższe odpady należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane!

Zdarzały się przypadki, w których ww. odpady były błędnie gromadzone w workach/ pojemnikach niebieskich na papier.

Jest to oczywiście błąd, który skutkować będzie brakiem odbioru w ramach selektywnej zbiórki.  Pamiętajmy, że ręczniki, chusteczki itp. służą głównie do wycierania części ciała, które po użyciu mogą zawierać i często zawierają np. wydzieliny ludzkie!

Dodatkowo informujemy, że jednorazowe rękawiczki i maseczki należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane!

Pamiętajmy o zdrowiu swoim, swoich najbliższych oraz biorąc pod uwagę niniejszą informację- zdrowie pracowników firm odbierających odpady oraz sortowni (często ręcznych).

Jeszcze raz dziękujemy za zrozumienie!

Chcesz zamówić kontener na odpady?

Skorzystaj z naszego formularza online!

Formularz zamówienia

Selektywni

Chcesz dowiedzieć się więcej o segregacji odpadów,
a może nie wiesz jak zaklasyfikować dany odpad?

Zobacz więcej

Mobilny PSZOK

Kiedy i w jakim miejscu
pojawi się nasz mobilny PSZOK?

Zobacz więcej