Harmonogram sprawdź datę odbioru odpadów!

 

Jak należy postępować z odpadami?

 

PSZOK jakie odpady mogę dostarczyć do punktu w Chludowie?

 

Aktualności ogłoszenia i komunikaty

1
1

Informacja

KASA ZGK otwarta z ograniczeniami. KASA przy ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 09.30 oraz 10.00 – 14.00. Będziemy wdzięczni za płatność za pomocą kart płatniczych.

 

 

 

 

Ważne komunikaty

UWAGA!

Informacja w sprawie odbioru odpadów z ulicy Śnieżnej w Suchym Lesie.

 

https://www.suchylas.pl/2024/01/09/informacja-w-sprawie-odbioru-odpadow-z-ulicy-snieznej-w-suchym-lesie/

 

 „Urząd Gminy Suchy Las informuje, iż w okresie trwania prac budowlanych odpady komunalne od mieszkańców ulicy Śnieżnej w Suchym Lesie będą odbierane zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru, na następujących zasadach:

– właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemniki/worki z odpadami przed bramę nieruchomości (do godziny 7.00 w dniu odbioru),

– firma wykonująca prace budowlane przetransportuje pojemniki/worki do miejsca, z którego zostaną one podjęte przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej Suchy Las sp. z o.o.

– wykonawca robót budowlanych odtransportuje pojemniki do miejsca ich zabrania.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. „

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

 


ПРИНЦИПИ РОЗДІЛЕННЯ ВІДХОДІВ

(ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW)


ODBIERZ KARTĘ UŻYTKOWNIKA PSZOK !

Na przełomie maja i czerwca br. rozpoczęliśmy wydawanie Kart Użytkownika PSZOK! Kartę otrzyma każda nieruchomość, której właściciel złożył deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Karty przekazujemy bezpośrednio w punkcie przy ul.Golęczewskiej 22a w Chludowie przy okazji dostarczania odpadów do PSZOK! Na miejscu wyjaśniamy zasady działania pw. karty.

W celu wydania karty niezbędny jest dokument z adresem nieruchomości oraz dowód osobisty (jeśli w dowodzie os. widnieje adres nieruchomości (tzw. stary dowód), to wystarczy tylko dowód osobisty).

Serdecznie zapraszamy!


Podstawienia brązowych pojemników na BIO w 2021r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi powodu podstawień brązowych pojemników na odpady BIO na posesje, które dotychczas nie posiadały pw. pojemników, informujemy, że ZGK Suchy Las Sp. z o.o. zgodnie z Umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Las, zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemnik do odpadów BIO, których właściciele nie zadeklarowali faktu posiadanego kompostownika. Osoby kompostujące bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 1 zł/os po złożeniu zmiany deklaracji.

Składanie deklaracji oraz ich zmiany należy dokonać w Urzędzie Gminy w Suchy Las.

*Uwaga! Domyślnie dostarczany jest pojemnik 240 l. – w przypadku zapotrzebowania na mniejszy pojemnik, dostarczony może być pojemnik 120 l. po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy zakładu, tj.: bio@zgksuchylas.eu

Covid 19 – przypomnienie o wyrzucaniu odpadów

W obliczu stanu pandemii Koronawirusa COVID-19, zgodnie z dotychczasowymi zasadami segregacji obowiązującymi na terenie Gminy Suchy Las, stanowczo przypominamy, że do worków / pojemników na selektywną zbiórkę NIE WOLNO wrzucać papierowych ręczników / chusteczek, chusteczek higienicznych itp. Powyższe odpady należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane!

czytaj dalej

Zdarzały się przypadki, w których ww. odpady były błędnie gromadzone w workach  / pojemnikach niebieskich na papier.

Jest to oczywiście błąd, który skutkować będzie brakiem odbioru w ramach selektywnej zbiórki. Pamiętajmy, że ręczniki, chusteczki itp. służą głównie do wycierania części ciała, które po użyciu mogą zawierać i często zawierają np. wydzieliny ludzkie!

Dodatkowo informujemy, że jednorazowe rękawiczki i maseczki należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane!

Pamiętajmy o zdrowiu swoim, swoich najbliższych oraz biorąc pod uwagę niniejszą informację – zdrowie pracowników firm odbierających odpady oraz sortowni (często ręcznych).

Informacja

KASA ZGK otwarta z ograniczeniami. KASA przy ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 09.30 oraz 10.00 – 14.00. Będziemy wdzięczni za płatność za pomocą kart płatniczych.

Dbamy o gminę Suchy Las

dbamy o gminę

Dbamy o środowisko w Suchym Lesie

dbamy o środowisko

Mobilny PSZOK Suchy Las

mobilny PSZOK

Kontenery na odpady w Suchym Lesie

kontenery na odpady

Chcesz zamówić kontener na odpady?

Skorzystaj z naszego formularza online!

Formularz zamówienia

Selektywni

Chcesz dowiedzieć się więcej o segregacji odpadów,
a może nie wiesz jak zaklasyfikować dany odpad?

Zobacz więcej

Mobilny PSZOK

Kiedy i w jakim miejscu
pojawi się nasz mobilny PSZOK?

Zobacz więcej