Harmonogram sprawdź datę odbioru odpadów!

 

Jak należy postępować z odpadami?

 

PSZOK jakie odpady mogę dostarczyć do punktu w Chludowie?

 

Aktualności ogłoszenia i komunikaty

1
1

Informacja

KASA ZGK otwarta z ograniczeniami. KASA przy ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 09.30 oraz 10.00 – 14.00. Będziemy wdzięczni za płatność za pomocą kart płatniczych.

Ważne komunikaty


Już wkrótce do przekazania odpadów do PSZOK wystarczy indywidualna Karta Użytkownika PSZOK. Kartę otrzyma każda nieruchomość, której właściciel złożył deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O szczegółach będziemy informować niebawem!


Podstawienia brązowych pojemników na BIO w 2021r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi powodu podstawień brązowych pojemników na odpady BIO na posesje, które dotychczas nie posiadały pw. pojemników, informujemy, że ZGK Suchy Las Sp. z o.o. zgodnie z Umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Las, zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemnik do odpadów BIO, których właściciele nie zadeklarowali faktu posiadanego kompostownika. Osoby kompostujące bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 1 zł/os po złożeniu zmiany deklaracji.

Składanie deklaracji oraz ich zmiany należy dokonać w Urzędzie Gminy w Suchy Las.

*Uwaga! Domyślnie dostarczany jest pojemnik 240 l. – w przypadku zapotrzebowania na mniejszy pojemnik, dostarczony może być pojemnik 120 l. po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy zakładu, tj.: bio@zgksuchylas.eu

Indywidualne – zlecone (PŁATNE) odbiory odpadów wielkogabarytowych

Będą one realizowane z zastrzeżeniem – zlecenia odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości, na których odbywa się kwarantanna, ZGK Suchy Las będzie realizował po zakończonej kwarantannie, dlatego zwracamy się z prośbą o przesyłanie zleceń po zakończonym okresie kwarantanny. Jednocześnie bardzo dziękujemy za odpowiedzialną postawę.

Covid 19 – przypomnienie o wyrzucaniu odpadów

W obliczu stanu pandemii Koronawirusa COVID-19, zgodnie z dotychczasowymi zasadami segregacji obowiązującymi na terenie Gminy Suchy Las, stanowczo przypominamy, że do worków / pojemników na selektywną zbiórkę NIE WOLNO wrzucać papierowych ręczników / chusteczek, chusteczek higienicznych itp. Powyższe odpady należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane!

czytaj dalej

Zdarzały się przypadki, w których ww. odpady były błędnie gromadzone w workach  / pojemnikach niebieskich na papier.

Jest to oczywiście błąd, który skutkować będzie brakiem odbioru w ramach selektywnej zbiórki. Pamiętajmy, że ręczniki, chusteczki itp. służą głównie do wycierania części ciała, które po użyciu mogą zawierać i często zawierają np. wydzieliny ludzkie!

Dodatkowo informujemy, że jednorazowe rękawiczki i maseczki należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane!

Pamiętajmy o zdrowiu swoim, swoich najbliższych oraz biorąc pod uwagę niniejszą informację – zdrowie pracowników firm odbierających odpady oraz sortowni (często ręcznych).

Dbamy o gminę Suchy Las

dbamy o gminę

Dbamy o środowisko w Suchym Lesie

dbamy o środowisko

Mobilny PSZOK Suchy Las

mobilny PSZOK

Kontenery na odpady w Suchym Lesie

kontenery na odpady

Chcesz zamówić kontener na odpady?

Skorzystaj z naszego formularza online!

Formularz zamówienia

Selektywni

Chcesz dowiedzieć się więcej o segregacji odpadów,
a może nie wiesz jak zaklasyfikować dany odpad?

Zobacz więcej

Mobilny PSZOK

Kiedy i w jakim miejscu
pojawi się nasz mobilny PSZOK?

Zobacz więcej