Harmonogram sprawdź datę odbioru odpadów!

 

Jak należy postępować z odpadami?

 

PSZOK jakie odpady mogę dostarczyć do punktu w Chludowie?

 

Aktualności ogłoszenia i komunikaty

1
1

Informacja

KASA ZGK otwarta z ograniczeniami. KASA przy ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 09.30 oraz 10.00 – 14.00. Będziemy wdzięczni za płatność za pomocą kart płatniczych.

Ważne komunikaty

Uwaga!

Zmiana godzin funkcjonowania PSZOK w Chludowie!

Uprzejmie informujemy,
że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w Chludowie przy ul. Golęczewskiej 22a
w dniu 24.12.2022r. (Wigilia)
czynny będzie w godzinach 8.00-11.00.ZBIÓRKA CHOINEK „ŚWIĄTECZNYCH”

Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las informuje mieszkańców, że na terenie gminy zlokalizowane zostaną kontenery, w których każdy mieszkaniec gminy będzie miał możliwość bezpłatnego pozostawienia świątecznych drzewek (choinek).

 • u zbiegu ulic Muchomorowej i Nektarowej w Złotnikach,
 • przy osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie (skrzyżowanie ulic Malinowej i Aroniowej),
 • u zbiegu ulic Sprzecznej i Leśnej w Suchym Lesie,
 • ul. Słoneczna w Złotnikach Wsi przy sklepie,
 • Złotkowo przy placu zabaw,
 • przy osiedlu Ostoja w Jelonku,
 • przy osiedlu Złotniki Park,
 • w Biedrusku: ul. Jesionowa / Smardzowa, ul. 7 Pułku Strzelców Konnych / Kasztanowa za wjazdem na osiedle, ul. Rubinowa / Szmaragdowa przy przedszkolu.

W powyższych lokalizacjach kontenery znajdować się będą w dniach:
od godz. 15.00 dnia 5 stycznia 2023r. do godz. 7.00 dnia 9 stycznia 2023r.,
od godz. 15.00 dnia 3 lutego 2023r. do godz. 7.00 dnia 6 lutego 2023r.,

Dodatkowo w poniższych lokalizacjach kontenery znajdować się będą w dniach:

od godz. 15.00 dnia 13 stycznia 2023r. do godz. 7.00 dnia 16 stycznia 2023r.

 • u zbiegu ulic Muchomorowej i Nektarowej w Złotnikach,
 • przy ul. Sosnowej (miejsca parkingowe przy boisku),
 • przy osiedlu Poziomkowym w Suchym Lesie (skrzyżowanie ulic Malinowej i Aroniowej),
 • u zbiegu ulic Sprzecznej i Leśnej w Suchym Lesie,
 • ul. Platanowa (przy wiacie śmietnikowej)
 • przy osiedlu Złotniki Park ( miejsca parkingowe ul. Turkusowa)
 • ul. Pigwowa (miejsca parkingowe od ul. Jelonkowej)
 • w Biedrusku: ul. Jesionowa / Smardzowa, ul. Rubinowa / Szmaragdowa przy przedszkolu

Ponadto możliwe jest dostarczenie przez mieszkańców choinek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Golęczewskiej 22a w Chludowie, gdzie zostaną one odebrane nieodpłatnie do końca lutego 2023 roku. PSZOK czynny jest w następujących godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od 9.00 do 12.00 (z wyłączeniem dni świątecznych).

UWAGA! Choinki muszą być bez doniczek, ozdób, lampek itp.!!!

USŁUGA PŁATNEGO ODBIORU INDYWIDUALNIE Z NIERUCHOMOŚCI
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las przygotował również możliwość płatnego odbioru choinek od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na podstawie złożonego zlecenia (pisemnie w Kasie ZGK przy ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie lub mailowo: biuro@zgksuchylas.eu) oraz po wniesieniu opłaty (nr konta bankowego: 80-9043-1054-2054-0038-2308-0001). Koszt odbioru to 30,00 zł/brutto/szt.
Zbiórki odbywać się będą w styczniu 2023r. w dniach: 09, 16, 23 oraz 30.
Uwaga! Na zleceniu należy wpisać wybrany termin, w którym usługa ma zostać zrealizowana. W dniu zbiórki choinki muszą być wystawione przed posesją do godz. 7.00 (choinki muszą być bez doniczek, ozdób, lampek itp.).
∗ Warunkiem zrealizowania zlecenia jest wniesienie odpowiedniej opłaty na rachunek ZGK.


ПРИНЦИПИ РОЗДІЛЕННЯ ВІДХОДІВ

(ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW)


ODBIERZ KARTĘ UŻYTKOWNIKA PSZOK !

Na przełomie maja i czerwca br. rozpoczęliśmy wydawanie Kart Użytkownika PSZOK! Kartę otrzyma każda nieruchomość, której właściciel złożył deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Karty przekazujemy bezpośrednio w punkcie przy ul.Golęczewskiej 22a w Chludowie przy okazji dostarczania odpadów do PSZOK! Na miejscu wyjaśniamy zasady działania pw. karty.

W celu wydania karty niezbędny jest dokument z adresem nieruchomości oraz dowód osobisty (jeśli w dowodzie os. widnieje adres nieruchomości (tzw. stary dowód), to wystarczy tylko dowód osobisty).

Serdecznie zapraszamy!


Podstawienia brązowych pojemników na BIO w 2021r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi powodu podstawień brązowych pojemników na odpady BIO na posesje, które dotychczas nie posiadały pw. pojemników, informujemy, że ZGK Suchy Las Sp. z o.o. zgodnie z Umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Las, zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemnik do odpadów BIO, których właściciele nie zadeklarowali faktu posiadanego kompostownika. Osoby kompostujące bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 1 zł/os po złożeniu zmiany deklaracji.

Składanie deklaracji oraz ich zmiany należy dokonać w Urzędzie Gminy w Suchy Las.

*Uwaga! Domyślnie dostarczany jest pojemnik 240 l. – w przypadku zapotrzebowania na mniejszy pojemnik, dostarczony może być pojemnik 120 l. po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy zakładu, tj.: bio@zgksuchylas.eu

Covid 19 – przypomnienie o wyrzucaniu odpadów

W obliczu stanu pandemii Koronawirusa COVID-19, zgodnie z dotychczasowymi zasadami segregacji obowiązującymi na terenie Gminy Suchy Las, stanowczo przypominamy, że do worków / pojemników na selektywną zbiórkę NIE WOLNO wrzucać papierowych ręczników / chusteczek, chusteczek higienicznych itp. Powyższe odpady należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane!

czytaj dalej

Zdarzały się przypadki, w których ww. odpady były błędnie gromadzone w workach  / pojemnikach niebieskich na papier.

Jest to oczywiście błąd, który skutkować będzie brakiem odbioru w ramach selektywnej zbiórki. Pamiętajmy, że ręczniki, chusteczki itp. służą głównie do wycierania części ciała, które po użyciu mogą zawierać i często zawierają np. wydzieliny ludzkie!

Dodatkowo informujemy, że jednorazowe rękawiczki i maseczki należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane!

Pamiętajmy o zdrowiu swoim, swoich najbliższych oraz biorąc pod uwagę niniejszą informację – zdrowie pracowników firm odbierających odpady oraz sortowni (często ręcznych).

Dbamy o gminę Suchy Las

dbamy o gminę

Dbamy o środowisko w Suchym Lesie

dbamy o środowisko

Mobilny PSZOK Suchy Las

mobilny PSZOK

Kontenery na odpady w Suchym Lesie

kontenery na odpady

Chcesz zamówić kontener na odpady?

Skorzystaj z naszego formularza online!

Formularz zamówienia

Selektywni

Chcesz dowiedzieć się więcej o segregacji odpadów,
a może nie wiesz jak zaklasyfikować dany odpad?

Zobacz więcej

Mobilny PSZOK

Kiedy i w jakim miejscu
pojawi się nasz mobilny PSZOK?

Zobacz więcej