Harmonogram sprawdź datę odbioru odpadów!

 

Jak należy postępować z odpadami?

 

PSZOK jakie odpady mogę dostarczyć do punktu w Chludowie?

 

Aktualności ogłoszenia i komunikaty

1
1

Informacja

KASA ZGK otwarta z ograniczeniami. KASA przy ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 09.30 oraz 10.00 – 14.00. Będziemy wdzięczni za płatność za pomocą kart płatniczych.

Ważne komunikaty

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2021R.
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las, podmiot odbierający odpady komunalne (z nieruchomości zamieszkałych) zobowiązany jest do zorganizowania raz w roku, zbiórki odpadów wielkogabarytowych .

W roku 2021 zbiórka dla :

  1. Suchy Las, odbędzie się 12.VI
  2. Grzybowe, Jelonek, Złotniki odbędzie się 19.VI
  3. Chludowo, Zielątkowo, Golęczewo, Złotkowo, Biedrusko odbędzie się 26.VI

W związku z powyższym przedstawiamy informacje dotyczące zasad odbioru odpadów wielkogabarytowych:

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 w dniu zbiórki zgodnie z harmonogramem.

– odpady odbierane są sprzed posesji (odpady znajdujące się w innym miejscu np. w bramie wjazdowej na posesji NIE BĘDĄ odbierane!)
– w przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń losowych wywóz odpadów nastąpi w następnym dniu roboczym, po dniu wskazanym w harmonogramie
– odbierane będą TYLKO odpady wymienione poniżej:

* stoły, krzesła, szafy, szafki, komody, meble kuchenne,
* kanapy, łóżka, tapczany i regały, fotele,
* wózki dziecięce, rowery,
* dywany i wykładziny,
* materace (poza dmuchanymi materacami z tworzyw sztucznych),
* deski do prasowania,
* drewniane – palety, deski, panele podłogowe(deski i panele muszą być powiązane w taki sposób, by możliwe było ich podniesienie z ziemi przez   dwie osoby -pracowników ZGK).

* Dodatkowo, wraz z odpadami wielkogabarytowymi odbierane będą duże urządzenia AGD czyli: lodówki, zamrażalki, pralki, zmywarki, kuchenki


ODBIERZ KARTĘ UŻYTKOWNIKA PSZOK !

Na przełomie maja i czerwca br. rozpoczęliśmy wydawanie Kart Użytkownika PSZOK! Kartę otrzyma każda nieruchomość, której właściciel złożył deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Karty przekazujemy bezpośrednio w punkcie przy ul.Golęczewskiej 22a w Chludowie przy okazji dostarczania odpadów do PSZOK! Na miejscu wyjaśniamy zasady działania pw. karty.

W celu wydania karty niezbędny jest dokument z adresem nieruchomości oraz dowód osobisty (jeśli w dowodzie os. widnieje adres nieruchomości (tzw. stary dowód), to wystarczy tylko dowód osobisty).

Serdecznie zapraszamy!


Podstawienia brązowych pojemników na BIO w 2021r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi powodu podstawień brązowych pojemników na odpady BIO na posesje, które dotychczas nie posiadały pw. pojemników, informujemy, że ZGK Suchy Las Sp. z o.o. zgodnie z Umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchy Las, zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich nieruchomości zamieszkałych w pojemnik do odpadów BIO, których właściciele nie zadeklarowali faktu posiadanego kompostownika. Osoby kompostujące bioodpady w przydomowym kompostowniku mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 1 zł/os po złożeniu zmiany deklaracji.

Składanie deklaracji oraz ich zmiany należy dokonać w Urzędzie Gminy w Suchy Las.

*Uwaga! Domyślnie dostarczany jest pojemnik 240 l. – w przypadku zapotrzebowania na mniejszy pojemnik, dostarczony może być pojemnik 120 l. po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy zakładu, tj.: bio@zgksuchylas.eu

Covid 19 – przypomnienie o wyrzucaniu odpadów

W obliczu stanu pandemii Koronawirusa COVID-19, zgodnie z dotychczasowymi zasadami segregacji obowiązującymi na terenie Gminy Suchy Las, stanowczo przypominamy, że do worków / pojemników na selektywną zbiórkę NIE WOLNO wrzucać papierowych ręczników / chusteczek, chusteczek higienicznych itp. Powyższe odpady należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane!

czytaj dalej

Zdarzały się przypadki, w których ww. odpady były błędnie gromadzone w workach  / pojemnikach niebieskich na papier.

Jest to oczywiście błąd, który skutkować będzie brakiem odbioru w ramach selektywnej zbiórki. Pamiętajmy, że ręczniki, chusteczki itp. służą głównie do wycierania części ciała, które po użyciu mogą zawierać i często zawierają np. wydzieliny ludzkie!

Dodatkowo informujemy, że jednorazowe rękawiczki i maseczki należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane!

Pamiętajmy o zdrowiu swoim, swoich najbliższych oraz biorąc pod uwagę niniejszą informację – zdrowie pracowników firm odbierających odpady oraz sortowni (często ręcznych).

Dbamy o gminę Suchy Las

dbamy o gminę

Dbamy o środowisko w Suchym Lesie

dbamy o środowisko

Mobilny PSZOK Suchy Las

mobilny PSZOK

Kontenery na odpady w Suchym Lesie

kontenery na odpady

Chcesz zamówić kontener na odpady?

Skorzystaj z naszego formularza online!

Formularz zamówienia

Selektywni

Chcesz dowiedzieć się więcej o segregacji odpadów,
a może nie wiesz jak zaklasyfikować dany odpad?

Zobacz więcej

Mobilny PSZOK

Kiedy i w jakim miejscu
pojawi się nasz mobilny PSZOK?

Zobacz więcej