Zasady odbioru odpadów problemowych

(zbiórka 2x w roku w określonych miejscach na terenie gminy)

Przyjmowane są TYLKO
odpady wymienione poniżej

Odpady należy samodzielnie umieścić w pojemnikach znajdujących się na pojeździe ZGK  Mobilnego PSZOK – zabronione jest pozostawianie odpadów w miejscu zbiórki przed przyjazdem pojazdu oraz po jego odjeździe (stanowiłoby to naruszenie przepisów jako zaśmiecanie terenów publicznych).

 

W związku z trwającą epidemią COVID-19 zwracamy uwagę, na zachowanie obowiązujących nakazów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów (maseczki, rękawiczki) oraz zaleceń pracowników ZGK w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców
oraz obsługi Mobilnego PSZOK
.

Aby zapewnić sprawny odbiór i przejazd do kolejnych miejsc zbiórki należy przekazać odpady w godzinach określonych w harmonogramie.

Sprawdź gdzie i kiedy odbywa się zbiórka:

Pobierz harmonogram

Tabela na drugiej stronie, z czerwonym nagłówkiem.

Jakie odpady można dostarczyć
do mobilnego PSZOK?

  • Drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • Akumulatory i baterie
  • Przeterminowane leki
  • Chemikalia
  • Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych
Zobacz szczegóły

PSZOK w Chludowie

Chcesz sam dostarczyć do nas odpady?
Zobacz gdzie mieści się stacjonarny
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
i w jakich godzinach przyjmujemy odpady.

Zobacz więcej