Koszenie poboczy

Realizacja na zlecenie Urzędu Gminy w Suchym Lesie (nadzór Referatu Komunalnego).

Kontakt w sprawie realizacji ZGK:
  61 8 125 160  wew. 6

Zamiatanie dróg

Realizacja na zlecenie Urzędu Gminy w Suchym Lesie (nadzór Referatu Komunalnego).

Kontakt w sprawie realizacji ZGK:
  61 8 125 160  wew. 9

Równanie i utwardzanie dróg

Realizacja na zlecenie Urzędu Gminy w Suchym Lesie (nadzór Referatu Komunalnego).

Kontakt w sprawie realizacji ZGK:
  61 8 125 160  wew. 3

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD)

Realizacja na zlecenie Urzędu Gminy w Suchym Lesie (nadzór Referatu Komunalnego).

Kontakt w sprawie realizacji ZGK:
  61 8 125 160  wew. 5, wew. 6 lub wew. 9