Zasady odbioru odpadów segregowanych

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Las opady komunalne, zbierane w sposób selektywny
należy gromadzić w przezroczystych workach, umożliwiających identyfikację ich zawartości, dostarczanych przez uprawniony podmiot, tj. ZGK Suchy Las Sp. z o.o.

Worki należy wystawić (w widocznym miejscu) PRZED POSESJĘ najpóźniej do godziny 7.00 rano w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem. Nowe worki wydawane są wg zasady „worek za worek”. Za jeden pełen dostarczamy jeden pusty. W przypadku zapotrzebowania większej ilości worków zapraszamy do siedziby lub PSZOK, gdzie można pobrać dodatkowe worki wg potrzeb.

Worki należy zakleić lub zawiązać (w celu zabezpieczenia przed np. rozwianiem odpadów)

Należy wystawić worki napełnione w min. 50% swojej pojemności (pamiętajmy: ilość zużywanych worków również ma wpływ na koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)

Jeżeli nie udostępniono pojemników w odpowiednim czasie a pracownicy znajdują się na wysokości kolejnych posesji lub zakończyli odbiór odpadów na danej ulicy, nie ma możliwości by bezpłatnie skierowano ponownie auto na daną nieruchomość! Wykonane trasy przejazdu, stwierdzane są na podstawie systemu nawigacji satelitarnej GPS oraz systemu wideorejestracji.

Gromadzić osobno należy:

papier

metale i tworzywa sztuczne

szkło kolorowe

szkło bezbarwne

Zobacz szczegółowe zasady

Pobierz plik PDF, wydrukuj i segreguj odpady!

Plik pdf 940 KB - otwiera się w nowym oknie

Chcesz sprawdzić kiedy odbieramy odpady?

Zapoznaj się z harmonogramem wywozu odpadów.

Zobacz harmonogram